Polityka prywatności

Nasze zasady


Otrzymujemy, zbieramy i przechowujemy wszelkie informacje wprowadzane na naszej stronie internetowej lub te, które przekazywane są nam w jakikolwiek inny sposób. Ponadto gromadzimy adres protokołu internetowego (IP) używany do podłączenia komputera do Internetu; logowanie; adres e-mail. Możemy korzystać z narzędzi programowych do pomiaru i gromadzenia informacji o sesji, w tym czasu reakcji strony, długości wizyt na niektórych stronach, informacji o interakcji ze stroną i metod używanych do przeglądania ze strony. Gromadzimy również dane osobowe (w tym imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, komunikację); szczegóły płatności, komentarze, opinie, rekomendacje i profil osobisty.

Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie z określonych powodów podanych powyżej.

Gromadzimy nieosobowe i osobowe dane w następujących celach:

  1. W celu świadczenia Usług
  2. Zapewnienia naszym pacjentom stałej pomocy i wsparcia
  3. Aby móc kontaktować się z naszymi gośćmi i pacjentami za pomocą ogólnych lub spersonalizowanych powiadomień i wiadomości promocyjnych związanych z usługami
  4. W celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami

Nasza witryna Prywatnego Ośrodka Terapii Uzależnień jest hostowana na bezpiecznych serwerach. Twoje dane mogą być przechowywane za pośrednictwem pamięci masowej, baz danych i aplikacji. Dane przechowywane są na bezpiecznych serwerach za zaporą.

Możemy skontaktować się z Użytkownikiem w celu powiadomienia Użytkownika o koncie, rozwiązania problemów z kontem, rozwiązania sporu, pobrania należnych opłat lub środków pieniężnych, sondowania opinii za pośrednictwem ankiet lub kwestionariuszy, wysyłania aktualizacji o naszej firmie lub w inny sposób niezbędnego do skontaktowania się z Użytkownikiem w celu egzekwowania naszej Umowy z użytkownikiem, obowiązujących przepisów krajowych i wszelkich umów, które możemy mieć z Tobą. W tym celu możemy skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości tekstowych i poczty.

Jeśli nie chcesz, abyśmy już przetwarzali Twoje dane, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@osrodek-insieme.pl

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, dlatego prosimy o jej częste przeglądanie. Zmiany i wyjaśnienia wejdą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na stronie internetowej. Jeśli dokonamy istotnych zmian w niniejszej polityce, powiadomimy Cię tutaj, że została ona zaktualizowana, abyś był świadomy tego, jakie informacje gromadzimy, jak je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, wykorzystujemy i/ lub ujawniamy je.

Jeśli chcesz: uzyskać dostęp, poprawić, zmienić lub usunąć wszelkie dane osobowe, które mamy o Tobie, jesteś proszony o kontakt z nami na kontakt@osrodek-insieme.pl