LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Jakie uzależnienia
leczymy? 

INSIEME znaczy RAZEM
bo razem możemy więcej


Specjalizujemy się w leczeniu uzależnień od substancji psychoaktywnych (alkoholizm, narkomania, lekomania) jak również uzależnień behawioralnych (m.in.: hazard, gry komputerowe, zakupoholizm, internet, seksoholizm).

W ośrodku INSIEME razem pokonujemy trudności

Dlaczego razem? Bo suma wielu różnych doświadczeń i punktów widzenia stwarza daleką aż po horyzont perspektywę rozwoju. Razem pozwala na więcej. Praca indywidualna jest niezwykle istotna, ale nigdy nie daje tyle możliwości, co praca w grupie. Grupa daje moc do realizacji nowego planu na siebie.

Dołącz do INSIEME

Zacznij żyć lepiej i doświadczać więcej.

W grupie, możemy dostrzec więcej rozwiązań niż w pojedynkę, podczas indywidualnej, nawet najbardziej wnikliwej analizy. Rozwiązywanie problemów można porównać do projektu, a projekty najlepiej realizować w zespołach.

Praca w grupie (razem) pozwala:

  • lepiej poznać samego siebie
  • nabrać pewności siebie
  • odnaleźć zrozumienie
  • nauczyć się nazywać swoje emocje i uczucia
  • dostrzec swoje prawdziwe potrzeby
  • poszerzyć perspektywy poprzez wymianę cennych życiowych doświadczeń
  • zobaczyć siebie z zupełnie innej perspektywy

Leczenie alkoholizmu

alkoholizm, odwyk alkoholowy, terapia alkoholowa, leczenie uzależnienia od alkoholu, leczenie alkoholizmu

Uzależnienie od alkoholu to jedno z najbardziej rozpowszechnionych uzależnień w Polsce. Polega ono na zależności od substancji psychoaktywnej - alkoholu. Choroba alkoholowa dotyka zarówno mężczyzn, jak i kobiety, bez względu na pochodzenie, wiek, wykształcenie, status społeczny czy majątkowy. Przyznanie się przed sobą do choroby alkoholowej nie jest łatwe, ale konieczne by podjąć skuteczne leczenie. Im szybciej to nastąpi tym lepiej dla osoby uzależnionej i jej otoczenia.

Ośrodek Insieme to prywatny ośrodek uzależnień alkoholowych, w którym prowadzona jest terapia alkoholowa osób dorosłych.

Leczenie narkomanii

narkomania, odwyk narkotykowy, leczenie uzależnienia od narkotyków, leczenie narkomanii

Uzależnienie od narkotyków jest dość powszechnym uzależnieniem i pociąga za sobą całą masę problemów począwszy od zdrowotnych, przez społeczne i rodzinne, aż po prawne. Narkomania, trochę pochopnie wiązana jest z patologią społeczną, gdyż w praktyce dotyka osoby z różnych warstw społecznych i z różnym statusem majątkowym. Osoba uzależniona od narkotyków nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z odstawieniem narkotyków i zwykle wymaga leczenia w specjalistycznym ośrodku.

Ośrodek Inisieme to prywatny ośrodek leczenia uzależnień narkotykowych w którym prowadzona jest terapia narkotykowa osób dorosłych.

Leczenie lekomanii

lekomania, leczenie lekomanii, leczenie uzależnienia od leków

Długotrwałe przyjmowanie leków może prowadzić do uzależnienia. Lekomania wydaje się niegroźna, tymczasem bywa równie niebezpieczna, jak uzależnienie od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Substancje zawarte w lekach wpływają na zdrowie i zachowania, a ich brak wywyołuje nieprzyjemne doznania jak lęk czy drażliwość. Zależność lekowa jest trudna do wykrycia. Trudno z perspektywy osoby trzeciej ocenić zasadność przyjmowania leków. Osoba uzależniona ma problem z przyznaniem się do lekomanii i zwykle wymnaga specjalistycznego leczenia.

Nasz ośrodek leczenia uzależnienia od leków prowadzi leczenie lekomanii wśród dorosłych.

Leczenie hazardu

leczenie uzależnienia od hazardu, leczenie hazardzisty

Kiedy gra staje się nałogiem patologiczna chęć grania zaczyna przejmować kontrolę nad życiem chorego. Wszystko jedno czy to ruletka, poker czy zwykła zdrapka, o uzależnieniu nie decyduje rodzaj gry, a zachowanie gracza. Przygoda z hazardem zwykle zaczyna się powoli, niewinnie, z ciekawości lub dla zabicia nudy. Hazardzista uzależniony jest od adrenaliny i tzw. dreszczyku emocji, który pojawia się podczas gry na pieniądze lub inne wartościowe przedmioty. Konsekwencje zwykle są bolesne od problemów finansowych po rodzinne i prawne.

W naszym ośrodku prowadzona jest terapia uzależnienia od hazardu dla osób dorosłych.

Gry komputerowe

leczenie uzależnienia od gier komputerowych

Kiedy granie w gry komputerowe staje się nałogiem i przejmuje kontrolę nad życiem chorego zaczyna on zaniedbywać swoje obowiązki. Nie ważne w jakie gry chory najczęściej gra, istotne jest samo zachowanie, które nie pozwala mu powstrzymać się od grania. Z początku problem może wydawać się błahy i mało istotny, ale z biegiem czasu potrafi całkowicie zdestabilizować życie chorego, jego rodziny i najbliższych. Konsekwencje zwykle są bolesne od problemów rodzinnych aż po finansowe, kiedy chory zacznie przedkładać gry komputerowe nad chodzenie do pracy.
W naszym ośrodku prowadzona jest terapia uzależnienia od gier komputerowych dla osób dorosłych.

Internet

leczenie uzależnienia od Internetu

Uzależnienie od Internetu jest podobne do uzależnienia od gier komputerowych i staje się nałogiem, gdy chory zaczyna przedkładać życie w Internecie nad życiem w "Realu". W konsekwencji chory zaczyna zaniedbywać swoje obowiązki. Jeśli zachowanie wskazuje na to, że osoba nie jest w stanie powstrzymać się od Internetu, rodzą się problemy. Początkowo wydają się błahe, ale mogą znacząco zdestabilizować życie chorego, jego rodziny i najbliższych. Konsekwencje bywają bolesne od problemów rodzinnych, po finansowe, gdy chory zamiast w pracy ląduje w Internecie.
W ośrodku prowadzimy terapię uzależnienia od Internetu dla osób dorosłych.

Seksoholizm

leczenie uzależnienia od seksu i masturbacji

Seks stanowi jedną z podstawowych potrzeb fizjologicznych człowieka. Ludzie cechują się różnym temperamentem seksualnym, dlatego nie ma jednego przyjętego standardu, który wyznaczałby sztywną granicę między zachowaniem uznanym za zdrowe, a takim, które można uznać za jednostkę chorobową wymagającą leczenia i terapii. Jak w każdym uzależnieniu decyduje możliwość sprawowania kontroli nad własnymi zachowaniem oraz wpływ na życie, stosunki międzyludzkie, relacje z rodziną i najbliższymi. Jeśli dochodzi do instrumentalizacji seksu warto zwrócić się po pomoc.
Ośrodek prowadzi terapię uzależnienia od seksu dla osób dorosłych.

Zakupoholizm

leczenie uzależnienia od zakupów

Zakup nowych ciuchów, butów, sprzętu IT czy jakichkolwiek innych przedmiotów potrafi poprawić nastój każdemu. Problem zaczyna się z chwilą, gdy zakup staje się celem samym w sobie, a chory nie może się powstrzymać od kolejnych zakupów. Często zakupione przedmioty lądują w szafie, bo najistotniejszy dla chorego jest sam proces zakupu, a nie braki, które każą mu uzupełnić szafę. Takie sytuacje stają się zarzewiem konfliktów w rodzinie i często przyczyniają się do problemów finansowych.

W ośrodku prowadzimy terapię uzależnień od zakupów dla osób dorosłych.

BEZPŁATNA KONSULTACJA BEZ ZOBOWIĄZAŃ

Potrzebujesz pomocy?
Nie wstydź się pytać!

BEZPŁATNA KONSULTACJA BEZ ZOBOWIĄZAŃ

Potrzebujesz pomocy?
Nie wstydź się pytać!