DALSZA TERAPIA UZALEŻNIENIA

Grupa
terapeutyczna

Idę naprzód 

Grupa wsparcia z elementami psychoedukacji

Program skierowany do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, które podjęły wcześniej terapię w zakresie podstawowym i chcą kontynuować leczenie. Terapia kierowana w szczególności (choć nie tylko) do osób, które ukończyły 28-dniowy program stacjonarny w naszym ośrodku.

Jakie są cele spotkań?


 • Pogłębienie i ugruntowanie wiedzy na temat uzależnienia.
 • Utrwalenie umiejętności do utrzymywania trwałej abstynencji.
 • Rozpoznawanie i praca nad psychologicznymi mechanizmami uzależnienia (w tym rozbrajanie pojawiających się na bieżąco przejawów mechanizmów).
 • Zmiana negatywnych wzorców zachowań, schematów myślenia i odczuwania.
 • Zwiększenie zdolności do konstruktywnego rozwiązywania osobistych problemów i trudności.
 • Rozpoznawanie i realizowanie swoich wartości, postaw i celów życiowych.
 • Nabywanie umiejętności do asertywnego wyrażania i realizowania własnych potrzeb.
 • Poprawa relacji z otoczeniem.

Informacje


 • Czas trwania: 6 miesięcy
 • Dzień tygodnia: czwartek
 • Godzina: 18:00
 • Długość spotkania: do 2,5h
 • Miejsce: Ośrodek terapii uzależnień insieme ul. Świerkowa 13, Magdalenka
 • Planowany termin rozpoczęcia: luty 2024r.

Opłaty


 • 850 zł/miesiąc (4-5 spotkań w miesiącu)
Terapia uzależnienia i zdrowienie jest długoterminowym procesem, wymagającym profesjonalnej pomocy, jest to udowodnione naukowo i potwierdzone doświadczeniem. Dlatego jesteśmy tutaj dla Ciebie i pomagamy Ci skutecznie poradzić sobie z rozwiązaniem Twojego problemu.

Dlaczego terapia w grupie?

 • Suma wielu różnych doświadczeń i punktów widzenia daje daleką aż po horyzont perspektywę samodoskonalenia i rozwoju. Razem znaczy więcej.
 • Grupa daje Ci moc do realizacji Twojego nowego planu na siebie.
 • Razem, w grupie, możemy dostrzec zdecydowanie więcej rozwiązań niż podczas nawet najbardziej wnikliwej analizy swoich problemów w pojedynkę.
 • Dzięki pracy w grupie uczysz się i doskonalisz umiejętności budowania wartościowych, wspierających relacji, które znacząco wpływają na Twoje poczucie samoakceptacji, bezpieczeństwa i pomagają Ci budować silne poczucie własnej wartości.
 • Grupa daje Ci siłę i motywację i ogromne wsparcie do osiągania najważniejszych dla Ciebie celów.

Terapia grupowa powinna być realizowana równolegle z indywidualną pracą z terapeutą.

CZEKAMY NA CIEBIE

Zapisz się na grupę
i idź naprzód!

CZEKAMY NA CIEBIE

Nie wstydź się
prosić o pomoc!